Nikama- ja nivelkäsittely

Toiminnan parantaminen ja kivun lievitys

Mobilisaatiolla  ja manipulaatiohoidoilla pyritään nikamien ja nivelten  liikeratojen  avaamiseen. Siten palautetaan niiden toimintaa ja vähennetään kipua. Usein oireiden syynä on toiminnallinen häiriö tai  nivelkapselin kireys.

Ryhti, työasennot, harrastukset, nikamien ja nivelten yli- ja aliliikkuvuus voivat altistaa toiminnallisille häiriöille ja kivulle. Tukirangassa on yliliikkuvan alueen lähellä todennäköisesti  nikamavälejä joiden liikkuvuutta pitää lisätä. Kokemuksemme perusteella eniten raajojen nivelkapselin kireyttä on lonkkapotilailla.

Koneellinen lonkkavenytys

Lievittää lonkkakuluman aiheuttamia oireita, parantaa nivelen liikkuvuutta ja siten parantaa elämän laatua. Kulumaa ei voida pois hoitaa, mutta voit saada jatkoaikaa omalle lonkalle.