Spinal mouse -selkärangan liikkuvuus

Selkärangan asennon ja liikkuvuuden tutkimukseen

Tarkka ja monipuolinen menetelmä selkärangan asennon ja
liikkuvuuden tutkimukseen

Spinal Mouse on sveitsiläisen Idiagin kehittämä selän liikkuvuutta ja asentoa mittaava nopea- ja helppokäyttöinen laite. Spinal Mouse on yksi markkinoiden luotettavimmista mittalaitteista ja se on myös
Suomessa saanut nopeasti vahvan aseman ammattilaisten käytössä.

SpinalMouse on tietokonepohjainen laite, joka mittaa epäsuorasti (noninvasiivisesti) selkärangan asentoa ja liikkuvuutta. Sen etuna on
nopeus, helppous ja tarkkuus verrattuna muihin markkinoilla oleviin menetelmiin. Se ei myöskään aiheuta tutkittavalle potilaalle säteily- altistusta.

Mittaustulokset voidaan esittää asiakkaalle erittäin tarkasti havainnollistavin kolmiulotteisin kuvin, jolloin tämän on helpompi ymmärtää mittaustulosten merkitys.

Spinal Mousen erikoisominaisuuksilla voidaan tehostaa fysioterapeuttisen hoidon laatua niin hoidon diagnostiikassa kuin myös seurannassa. Sitä voidaan hyödyntää useilla fysioterapian erikoisaloilla, kuten työfysioterapiassa ja urheilufysioterapiassa.