Apuvälinekartoitus ja hankinta

Voit saada päivittäisiin ja henkilökohtaisiin toimintoihisi sellaisia apuvälineitä, jotka edistävät itsenäistä selviytymistäsi, kuntoutusta sekä omatoimisuutta. 

Apuvälinehankinta käynnistyy apuvälinetarpeen arvioinnilla ja kartoituksella, jonka perusteella tehdään apuvälineen hankintasuunnitelma ja hankinta.