Suspensio eli leijutusterapia

Hoitomuoto kehitettiin 1940-50-luvuilla poliopotilaiden kuntoutukseen. Tässä hoitomuodossa painovoiman vaikutus poistetaan harjoitettavalta alueelta – hoidon aikana kuntoutuja ikään kuin kelluu. Hoito voidaan suorittaa koko keholle, kehon osalle tai yksittäiselle raajalle. Suspension ansiosta aktiiviliikkeet ovat helpompia,kevyempiä ja kivuttomampia suorittaa. Eri alkuasennoissa käytetään apuna hoitopöytää ympäröivää verkkoa, tukimansetteja, rissoja ja naruja. Liikkeitä voidaan tarvittaessa vielä avustaa tai vastustaa. Hoidolla voidaan myös venyttää kireitä lihaksia, sekä lisätä nivelten ja tukirangan liikkuvuutta.

Suspensioterapia soveltuu erityisesti:

  • reumapotilaille
  • neurologisille potilaille
  • leikkausten ja tapaturmien jälkeiseen kuntoutukseen
  • potilaille, joiden liikuntakyky on heikentynyt niin, että perinteinen harjoitelu ei enää onnistu

Terapia toteutetaan Savitaipaleella.